pirmdiena, 2011. gada 26. decembris

Piedzimšana.

Botičelli.Mistiskā piedzimšana.
Šodien svētā kristiešu vienība svin trejādu piedzimšanu, par kuru katrs kristietis bezgalīgi priecājas un gavilē, no pāriplūstošas mīlestības, pateicības un iekšējas pārpilnības lēkājot.Un bīstaties, ja to visu sevī neatrodat.
Pirmā un augšējā Piedzimšanā Debesu Tēvs savam Vienpiedzimušajam Dēlam Dievišķā Esībā un Izšķirībā dāvā Personu.Otra Piedzimšana ir mātišķā auglība, kura dzimst jaunavīgā šķīstībā.Trešā Piedzimšana-Dievs katrā dienā un stundā žēlastībā un no mīlestības, patiesā un garīgā veidā dzimst katrā labā dvēselē.Šīs trīs piedzimšanas pārdomājam trīs Svētajās Misēs.
Johannes Taulers O.P. Sprediķis Ziemssvētku dienā(Johannes Tauler: Predigt am Weihnachtstag).

Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!

Nāc!!!Nāc, man teica-jauns Ķēniņš piedzimis!
Sirsnīgi apsveikumi Kristus Dzimšanas svētkos!

pirmdiena, 2011. gada 7. novembris

Dejas rekolekcijas-seminārs Ludzā.


5.un 6.novembrī Ludzā notika dejas rekolekcijas-seminārs.041120111394.jpg (2011.11.07 11.12)
Piedalījās 16 interesenti.
Rekolekciju tēma: 5 gudrās un 5 negudrās jaunavas(sk.Mt 5:1-13).
Sv.Misi svinēja pr.Guntars Skutels. Paldies organizatoriem un dalībniekiem!
Turpceļš, kurā devāmies piektdien vakarā, bija garš un ļ-ļ-ļoti miglains.Tāda izskatījās mūs sagaidošā Ludza.Pat baznīcu gandrīz nevarēja redzēt.

pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris

9.dejas rekolekcijas.

No 21.-23. oktobrim notika 9.dejas rekolekcijas.Piedalījās 25 cilvēki. Rekolekcijas vadīja māsa Diāna OP.Vadītāji: māsa Hanna-Rita OP(Bībeles studijas, garīgā pa-vadība), pr. Andris Vasiļevskis( garīgā pa-vadība), pr. Toms Priedoliņš( garīgā pa-vadība).

pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

Koptu trisagons.


Svētdien Kairas(Ēģiptes) drošības dienestu un koptu kristiešu sadursmēs gājuši bojā 25 cilvēki, 325 cilvēki ievainoti.Lūgsimies par koptu Baznīcu!

trešdiena, 2011. gada 28. septembris

Aicinām uz dejas meditāciju!

 "Dejas meditācijas. Dejas kā lūgšanas" nodarbības atsākas 9.oktobrī plkst.19.30(pēc Sv. Mises).
Turpmākās tikšanās: novembrī: 20.,27.11.
decembrī: 11.,18.12.
Līdzi ņemt vieglus, klusus apavus.Priekšzināšanas nav nepieciešamas.
9.dejas rekolekcijas: 21.-23.oktobrī Rīgas Sv.Jāzepa klosterī.Rekolekcijas vada: māsa Diāna Cērmane OP.Vadītāji: māsa Hanna-Rita Laue OP(garīgā vadība, Bībeles studijas),pr.Andris Vasiļevskis(garīgā vadība).Sākums: 21.10.plkst. 20.00.Noslēgums: 23.10. apm. plkst.14.00.
Pieteikties līdz 20.10., rakstot meilu: noela_op@yahoo.de.Lūdzu norādīt vārdu, uzvārdu, vecumu, konfesionālo piederību, nakšņošanas vajadzības.Papildinformācijai varat zvanīt:26177063(9-21).
Dejas seminārs: 5.-6.novembrī,Ludzā.
Uz tikšanos!

piektdiena, 2011. gada 22. jūlijs

Marija Magdalēna-pirmā apustule.

Sv.Augustīns nosauca Mariju Magdalēnu par apustuļu apustuli.Lieldienu rīts ir viņas stunda.Šī sieviete no Magdalas zvejnieku ciemata iepazina Jēzu Viņa darbības sākumā.Jēzus atbrīvo izmocīto sievieti no septiņiem dēmoniem.Kopā ar citām sievietēm Marija Magdalēna seko Mācītājam no Galilejas līdz krusta pakājei.
Dominikāņu ordenī Marijas Magdalēnas svētki ir liela svētku diena.Dominikāņu breviārā atrodama īpaši liturģiskie teksti svētkiem.Publicēju 
Marijas Magdalēnas svētku himnu Laudēm-rīta lūgšanai.
Dieva Dēls, Mīlestības Vārds:
Esi slavēts par savu mīlestību,
Kura šodien Magdalēnu sauc
Mūžīgā godībā.

Dēmonu tumšajā varā
Viņa bija septiņkārt saistīta.
Tu viņas važas raisīji,
Atbrīvoji jaunai dzīvei.


Tu viņu kā zīmogu uzliki
Uz savas rokas un savas sirds.
Viņas mīlestība kļuva
Lielāka kā nāve un elle.


Sāpju pilnajā krusta ceļā
Viņas sekoja Tavās pēdās,
Rada atbalstu pie Tava krusta,
Rada dziedināšanu Tavās asinīs.


Viņa raudāja Lieldienu rītā
Un meklēja Tevi tukšajā kapā.
Tu sūtīji viņu sludināt vēsti,
Ka dzīvo mūsu dēļ.


Patiesi, Kungs, Tu dzīvo mūsu dēļ;
Tava sirds nes mūsu nastas.
Apžēlo mūsu nabagās  sirdis,
Lai tās Tevi meklē, Tev dzīvo, Tevi mīl.

Mēs slavējam Tevi, Trīsvienība,
Mīlestība bez mēra un laika:
Veido visu, kas dzīvo
Pēc savas mīlestības svētā attēla. Amen.

ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs

Izšķiršanās kalns.

"Cik ilgi tu jau esi mūks?"es gribēju zināt.
"Īsts mūks? Ne visai ilgi.Man vajadzēja 50 gadu, lai uzkāptu Izšķiršanās kalnā."
"Vai vispirms ir jāredz un tad jāizšķiras vai jāizšķiras un tad var redzēt?"
"Ja drīkstu tev dot padomu", viņš teica, "aizmirsti jautājumus un sāc kāpt kalnā."

Šī saruna ar mūku Teofanu ir nozīmīga gan ordeņu, institūtu un kopienu locekļiem, gan katram cilvēkam.

piektdiena, 2011. gada 1. jūlijs

Mana Sirds tā pukst par viņu...

"Mana sirds tā pukst par viņu, un Man par viņu jāapžēlojas katrā ziņā!" saka Tas Kungs"Jer 31:20. 

Trešajā piektdienā pēc Vasarsvētkiem, piektdienā pēc agrākās Kristus Miesas un Asiņu oktāvas ir Vissvētās Jēzus Sirds lieli svētki, kurus 1856. gadā noteica Pāvests Pijs IX.
Katoļu teologs Hugo Rāners savā darbā »Fons vitae« saka, ka Jēzus Sirds garīguma saknes nav tikai jaunāko laiku Jēzus Sirds godināšanā, bet agrīnajā Baznīcā, pirmsreformācijas laikos. 
 "Mana sirds tā pukst par viņu, un Man par viņu jāapžēlojas katrā ziņā!" saka Tas Kungs"Jer 31:20.Jaunajā Derībā cilvēki, kuri tik ilgi slāpuši pēc Mesijas, piedzīvo šī pravietojuma piepildījumu.Pateicības pilna žēlsirdīgās mīlestības pielūgsme no Baznīcas dzīves sākuma veido īpašu kristīgās sprituālitātes formu.Cilvēki raugās uz Labā Gana mīlestību, atvērto Kunga sānu pie krusta un Pestītāja Sirdi, kura parāda Viņa mīlestību un žēlastību.

trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs

Enģeļu Maize.Apsveicot Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos!

Šķiršanās.

"Nāve, no kuras baidās cilvēki, ir dvēseles šķiršanās no ķermeņa. Nāve, no kuras cilvēki nebaidās, ir šķiršanās no Dieva."
Sv. Augustīns.

otrdiena, 2011. gada 21. jūnijs

Neaprakstāmi...

"Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru." Filipiešiem 4:13.

(Dziesma:Nicole C. Mullen - Redeemer)
Diks un Riks Hojti(Dick & Rick Hoyt).Tēva mīlestības stāsts atgādina man stāstu par pēdām smiltīs - mūs mīlošais TĒVS nes mūs uz rokām.Vai mēs to zinām?

piektdiena, 2011. gada 17. jūnijs

Prāts vai sirds.


Dievs gribēja, lai dievišķās patiesības nenonāk sirdī caur prātu, bet gan prātā -  caur sirdi.Cilvēciskās lietas ir jāpazīst, lai tās mīlētu, dievišķās ir jāmīl, lai pazītu.
Blēzs Paskāls(Blaise Pascal). 

trešdiena, 2011. gada 15. jūnijs

Brīvība.

"Kungs neteica: Jūs būsiet brīvi; bet gan: patiesība jūs darīs brīvus(Jāņa 8:32)."
Sv.Augustīns.

svētdiena, 2011. gada 12. jūnijs

Kon-spirācija ar Dievu.

Jēzus augšāmcelšanās dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un viņiem sacīja: “Miers jums!” Un, to pateicis, Viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot Kungu, kļuva priecīgi.
Bet Viņš atkal tiem sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā Es jūs sūtu.”
To pateicis, Viņš dvesa uz viņiem un sacīja: “Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. 
(Jāņa Ev 20:19-23)
Svētā Gara atnākšana ir kon-spirācija ar Dievu un cilvēkiem, kuru sirdis ir atvērtas."Conspirare"- šis latīņu valodas vārds nozīmē "kopā elpot" .Mācekļi, Jaunava Marija un sievietes elpoja vienu Garu.Vai tā ir kopīgā apziņa, kopīgā klusēšana, kuras tuvina sirdis vienu otrai? Alfrēds Delps saka: "Svētais Gars ir radības elpa."Tas dzīvo to kon-spirācijā, kuri meklē nākotni, kuru Dievs sagatavojis tur savās plaukstās.

Francis-Peters Tebats van Elsts(Franz-Peter Tebartz-van Elst)


sestdiena, 2011. gada 11. jūnijs

Ad Vigilias.

Veni Sancte Spiritus...

Svētā Gara atnākšana.

Vasarsvētki ir Svētā Gara atnākšanas svētki.Un Baznīcas dzimšanas diena.Pēc Kristus Piedzimšanas un Kristus Augšāmcelšanās svētkiem tie ir trešie nozīmīgākie svētki baznīcā.
Vasarsvētku pirmssākumi atrodami jūdu kalendārā, kur tie pazīstami kā pirmo augļu svētki(2.Mozus 23:16).
Svētā Gara atnākšanu jeb Vasarasvētkus svin 50 dienas pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem jeb Lieldienām.Grieķu valodā tos sauc "Pentecosta"(piecdesmitā diena).Sakarā ar mainīgo Lieldienu datumu Vasarssvētki tiek svinēti starp 10. maiju un 13.jūniju.
Svētie Raksti stāsta, ka laikā starp Kristus Augšāmcelšanos un uzkāpšanu debesīs izveidojās mācekļu kopiena.Mācekļu tikšanās laikā viņi redzēja, ka kaut kas kā liesmu mēles nāca no debesīm, sadalījās un nolaidās pār katru apustuli.No Apustuļu darbu grām 2:1-21:"Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess;kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā.Tie sabijās un brīnīdamies sacīja: "Vai visi šie, kas runā, nav galilieši?Kā tad mēs ikviens dzirdam savu dzimto valodu -partieši, mēdieši, ēlāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā,Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēliti, krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam."Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja: "Kas tas ir?Bet citi zobodamies sacīja: "Tie salda vīna pilni."Bet Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, iesāka runāt un tiem sacīja: "Jūs, jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus;šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda,bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos.Un Es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes: asinis un uguni, un dūmus, un tvaiku.Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un spožā diena.Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts."
Vasarsvētkos notiek Svētā Gara atnākšana: Vasarsvētku brīnums.Liesmu mēļu veidā Svētais Gars redzami nāk pār apustuļiem un viņi sāk runāt svešās valodās.Valodu dāvana, pretēji valodu sajaukšanai pie Bābeles torņa, kalpo vienotībai:cilvēki sāk saprast viens otru.Vasarsvētki, kā tie pie mums tiek saukti, ir arī ražas svētki.Šajos svētkos tiek ievākta pirmā "garīgā raža" - nodibināta Baznīca.
Līdz 4. gadsimtam Vasarsvētki tika svinēti kopā ar Kristus Debeskāpšanas svētkiem.Vēlāk izveidojās divas svētku dienas.
Vēstule Galatiešiem 4:22 mums stāsta par Svētā Gara augļiem: "Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība."(Gal 4:22).
7 Svētā Gara dāvanas ir: 
gudrība, saprāts, padoms, spēks,zinība, dievbijība, Dieva bijāšana. 
Vēl par Svēto Garu un Svētā Gara atnākšanas svētkiem varat lasīt: 
http://svetdienasskolabetanija.blogspot.com/

piektdiena, 2011. gada 10. jūnijs

Vīri "parkojas":).

Ir dzirdētas piezīmes par sieviešu mākslu "noparkot" automašīnas.Piedāvāju apskatīt vīrišķo piemēru:).Noskatīties līdz galam!!!

ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

Mazais ceļš.Mazie cilvēki.

Mākslinieks Slinkahu(Slinkachu).Instalācijas detaļa.

Instalācija kopumā.

"Modernie" nāves grēki.

Mahatma Gandijs reiz izveidojis sarakstu ar nāves grēkiem modernajā pasaulē.
Bagātība bez darba
Bauda bez sirdsapziņas
Zināšanas bez rakstura
Bizness bez morāles
Zinātne bez cilvēcības
Reliģija bez upurgatavības
Politika bez principiem.

Pārdomām!

sestdiena, 2011. gada 4. jūnijs

Brīvdienas vieglums.

Pāvesta vējš.

Zem kuras cepurītes ir Pāvests?
Māksla spēlēties un rotaļāties ir svarīga.Reizēm to zaudējam, atvadoties no bērnības.Tomēr rotaļas un spēlēšanās vieglums ir arī ikdienā.Ar šiem foto novēlu visiem rotaļīgu vieglumu svētdienai!

Jūnija pastaiga klostera dārzā.

Pie drēbju namiņa top puķu dobes.

Kastaņu sveces.
Ziedu kupenas.

Mūsu kaķim arī patīk ziedi.Pastaiga noslēdzas istabā:).
Posted by Picasa

piektdiena, 2011. gada 3. jūnijs

Miers.

"Nemierīga ir mūsu sirds, ak, Dievs, līdz tā atrod mieru Tevī."
Sv.Augustīns.

piektdiena, 2011. gada 27. maijs

Mīlestības spēks.

Pavasara vakara slavas dziesma Tev, Dievs!

ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs

Kristīgā eksistenciālfilosofija.

Mīlestība ir pamats.
Uzticība ir garantija.
Prieks ir auglis.
Attiecības ir sekas.
Ticība ir dāvana.
Dario Picano(Dario Pizzano).

pirmdiena, 2011. gada 9. maijs

Svētīgais Jāni Pāvil II, lūdz par mums!


"Atveriet durvis Kristum!"-oficiālā Pāvesta Jāņa Pāvila II. beatifikācijas himna.

svētdiena, 2011. gada 1. maijs

Šodien-Dieva Žēlsirdības svētdiena un Pāvesta Jāņa Pāvila II. beatifikācija.

Atveriet durvis Jēzum!

Šodien, 1. maijā, Pāvests Jānis Pāvils II.tiek pasludināts par svētīgu. 
Ar vārdiem: "Atveriet durvis Jēzum!" Pāvests iesāka savu Pontifikātu.Viņš saglabāja savu atvērtību Jēzum un cilvēkiem savā dzīvē un arī savā nāvē.

Mirkļi no kāzām-cepures?:)

Princese Eugēnija un princese Beatrise.

ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Svētā Katrīna no Sjēnas.

Svētā Sjēnas Katrīna
(1347.g.-1380.g.)
  Katrīna piedzima Sjēnā 1347.g. 25. martā kā divdesmit piektais bērns krāsotāja Jēkaba Beninkāza un viņa sievas Lapas ģimenē. Jau agrā bērnībā viņa redzēja vīzijas un saņēma īpašas žēlastības. Jaunību viņa aizvadīja vecāku mājās lūgšanās un stingrā gavēnī. 1354.g. Katrīna deva jaunavības solījumu. 1363.g. viņa iestājās pie Sjēnas terciārēm un saņēma dominikāņu 3. ordeņa gandarītāju tērpu. Turpmākajos gados, kurus Katrīna veltīja lūgšanai un gandarei, viņa kļuva par lielu svēto. Tā bija sagatavošanās vienreizējai sūtībai, kurai Dievs bija viņu izraudzījies.
Kontemplējot patiesību, viņa centās atklāt Dievu sevī un sevi Dievā. 1370.g. vīzijā Katrīna saņēma Kristus uzdevumu darboties apustulātā. Pildīta ar Svētā Gara dāvanām un sekojot Viņa iedvesmām, viņa savienoja “savas sirds celles” kontemplāciju ar brīnišķīgu apustulisku aktivitāti. 1374.g. sākās mēris. Drošsirdīgi un ar varonīgu pašaizliedzību viņa kopa slimos un steidzās palīgā mirstošajiem. Aizdedzināta ar dievišķīgu mīlestību uz Krustā Sisto, Katrīna vēlējās Viņam līdzināties. 1375.g. viņa saņēma stigmas.
Ziņas par Katrīnas svēto dzīvi izplatījās aiz viņas dzimtenes robežām. Cilvēki meklēja pie viņas padomu un palīdzību. Katrīna darbojās kā vidutāja cīņās starp Itālijas pilsētām un firstiem. Viņa rakstīja un diktēja neskaitāmas vēstules, lai atjaunotu mieru. Svētā atgādināja priesteriem viņu pienākumus. Katrīna mudināja reformēt Baznīcu un aicināja visu kārtu kristiešus uz atgriešanos. Lai likvidētu maldu mācību Rietumvalstīs un panāktu pāvesta atgriešanos Romā, viņa devās uz Aviņonu. Pateicoties Katrīnas ietekmei un svētumam, pāvests Gregors XI 1377.g. nolēma atgriezties Romā. Pēc Gregora XI nāves sākās strīds par pāvesta troni. Svētā upurēja savu dzīvi par mieru Baznīcā.
“Viņas mācība ir neatkārtojama. Viņa vairāk ir skolotāja nekā skolniece” (Kanonizācijas bulla). Katrīna ir uzrakstījusi slavenus garīgās dzīves un teoloģijas darbus, īpaši “Dialogu”. Svētās sekotāji sauca viņu par māti. Arī šodien tā var teikt visa dominikāņu ģimene.
Katrīna pēc smagām ciešanām mira Romā 1380.g. 29. aprīlī. Pāvests Pijs II 1461.g. 29. jūnijā pasludināja viņu par svēto. Katrīnas mirstīgās atliekas atdusas Romā S. Maria sopra Minerva baznīcā zem galvenā altāra. 1970.g. pāvests Pāvils VI iecēla viņu par Baznīcas doktori.
Lūgšana: Kungs Dievs, kas svētajai Katrīnai ļāvi dziļā mīlestībā apdomāt mūsu Pestītāja ciešanas un kalpot Viņa Baznīcai, uzklausi mūs viņas aizbildniecības dēļ, lai tauta, kas piedalās Kristus upurī, varētu priecāties Viņa atnākšanas dienā.Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda visos mūžu mūžos. Amen.
M.M.M.Dortelmanes OP un t.M.Loruma OP darbu"Katrīna no Sjēnas - Baznīcas Mācītāja"varat izlasīt www.betanija-op.lv, sadaļā "bibliotēka".

otrdiena, 2011. gada 26. aprīlis

Prieka un miera pilnu Lieldienu oktāvu!

"Steidzieties plašajā pasaulē,
pasludiniet priecīgo Vēsti:
Viņš ir dzīvs!
Viņš, kura nāve uzvarēja Nāvi!"
(no Lieldienu laika himnas)