sestdiena, 2013. gada 31. augusts

Dejas seminārs Moldovā, Kišiņevā - noslēgums.

Moldova katoļu skaita ziņā pieder pie diasporas. Visā valstī ir apm. 20.000 katoļu konfesijai piederīgo.Dejas seminārs notiek Kišiņevā, Moldovas galvaspilsētā, Jāņa Pāvila II reliģijas un kultūras centrā. Šis centrs ietver sevī gan semināru telpas, gan nelielu viesnīcu, kopmītnes studentiem, bērnudārzu, sociālās palīdzības centru, ēdnīcu un kapelu. Mājā strādā vairāku kongregāciju māsas un laji.Centrs piedāvā arī kompleksu, vairāku gadu izglītības programmu, kuras ietvaros notiek arī dejas seminārs.Pirms tam dalībnieki šajā gadā apmeklējuši garīgo vingrinājumu kursu, kursu psiholoģijā un tagad - deja kā lūgšana.Visas nodarbības notiek darba dienās, līdz ar to, cilvēki, lai tajās piedalītos, ņem atvaļinājumu un sakārto savus ikdienas pienākumus tā, lai mācības būtu iespējamas.Vakar 20 cilvēku grupa pabeidza dejas kā lūgšanas semināru.Semināra gaitā mācījāmies apzināties ķermeņa vienotību ar garu, ķermeni kā Svētā Gara mājokli, klusās lūgšanas nozīmi garīgajā dzīvē, kontemplācijas dāvanu un ceļu uz to.
Paldies Euharistijas māsām, īpaši m.Paulai SJE, centra vadībai un grupai!
Studentu grupa(nepilna).

Kristus Gaismas simbols, Svētie Raksti un mūsu dažādie ceļi - kā krāsaini pavedieni.

Vissvētākā Sakramenta Adorācija.

Deja...un lūgšana.otrdiena, 2013. gada 27. augusts

Dejas seminārs Moldovā.

Kišiņevas centrālā Romas-Katoļu baznīcas ēka atjaunota pavisam nesen.Baznīca uzticēta Dievmātes - Palīdzētājas aizsardzībai.Padomju gados ēkā atradusies skaņu ierakstu studija, kas, iespējams, palīdzējis pasargāt ēku no pilnīgas izpostīšanas.Šodien, Moldovas neatkarības dienā, Sv.Misi svin jauns priesteris, t. Stefans, kuram palīdz divas adorācijas kalpotājas - jaunas meitenes baltās albās, kuras izpilda arī ministrantu pienākumus, ja to nav.

Centrālā altāra mozaīku dāvinājuši itāļi.Pie krusta tajā redzami apustuļi,Jaunava Marija, Moldāvijas svētie un ģimenes.
Dievmātes skulptūru pie baznīcas atjaunojuši paši draudzes locekļi.
Šajā ēkā dzīvo priesteri, notiek katehēzes un draudzes tikšanās, ir arī kafejnīca.

sestdiena, 2013. gada 24. augusts

Dejas rekolekciju diena Bukaišos.

Rīt, 25.08. dejas rekolekciju diena Bukaišos. Izbraucam 7.30 no Rīgas.ceturtdiena, 2013. gada 15. augusts

Dievmātes kronēšana.

Šī svētku vakara pārdomām brīnišķīga freska: Dievmātes kronēšanas brīdī redzam sv.Akvīnas Tomu, sv. Benediktu, sv.Dominiku, sv.Asīzes Francisku,sv.Pēteri Mocekli un sv. Marku.