pirmdiena, 2011. gada 26. decembris

Piedzimšana.

Botičelli.Mistiskā piedzimšana.
Šodien svētā kristiešu vienība svin trejādu piedzimšanu, par kuru katrs kristietis bezgalīgi priecājas un gavilē, no pāriplūstošas mīlestības, pateicības un iekšējas pārpilnības lēkājot.Un bīstaties, ja to visu sevī neatrodat.
Pirmā un augšējā Piedzimšanā Debesu Tēvs savam Vienpiedzimušajam Dēlam Dievišķā Esībā un Izšķirībā dāvā Personu.Otra Piedzimšana ir mātišķā auglība, kura dzimst jaunavīgā šķīstībā.Trešā Piedzimšana-Dievs katrā dienā un stundā žēlastībā un no mīlestības, patiesā un garīgā veidā dzimst katrā labā dvēselē.Šīs trīs piedzimšanas pārdomājam trīs Svētajās Misēs.
Johannes Taulers O.P. Sprediķis Ziemssvētku dienā(Johannes Tauler: Predigt am Weihnachtstag).

Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!

Nāc!!!Nāc, man teica-jauns Ķēniņš piedzimis!
Sirsnīgi apsveikumi Kristus Dzimšanas svētkos!