pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris

Lūgšanu laiki šajā gadā.

Šogad dejas meditācijā tiksimies vecajā Sv.Ģertrūdes ev.-lut. baznīcā:
30.novembrī un 21. decembrī, ap plkst. 19.00(laiks tiks precizēts).
Sv.Jāzepa klosterī:
24. novembrī un 29. decembrī plkst.19.00( sākums ar Vesperēm - vakara lūgšanu).
Priekšzināšanas nav nepieciešamas.Ņemiet līdzi vieglus, klusus apavus vai zeķes.
Tuvākās dejas rekolekcijas notiks Latgalē, janvārī vai februārī.
Vairāk info: www.betanija-op.lv vai zvanot m.Diānai: 26177063(9.00-17.00).

svētdiena, 2012. gada 7. oktobris

Tuksneša zieds.

Arī ja jūs neatpazīstat Kristu, atrodoties Viņam blakus klusumā, kad, liekas, nekas nenotiek.
Kopā ar Viņu  vissvarīgākie lēmumi dzīvē iegūst formu.
Izstāsti Viņam visu un ļauj sevī dziedāt starojošai dzīvības dāvanai. 
Izstāsti Viņam visu, pat to, ko nevar izteikt un to, kas šķiet absurds.
Tavās cīņās Viņš pateiks kādu vārdu, ierunāsies intuīcija vai kāds tēls...
Un Tevī uzplauks tuksneša zieds, prieka zieds. 
                                                                  Tēvs Rodžers no Tezē.