svētdiena, 2012. gada 16. septembris

Seko man!

Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Un jautā: “Par ko cilvēki mani uzskata?” "Un Pēteris atbild:  “Tu esi Kristus.” Un - ko tas nozīmē? Jēzum tas nozīmē arī: ciešanas, nāvi pie krusta un augšāmcelšanos. 
Nevar būt! Pēteris ir vīlies, tā viņš nebija iedomājies Mesiju! Mesija nedrīkst ciest!
Jēzus atbild: " .... seko man." Sekot Jēzum nozīmē, iet Jēzus pēdās.Cik bieži gadās, ka darām SAVUS darbus un ejam SAVUS ceļus, un tad.... brīnāmies, kāpēc Jēzus neseko mums.
Bezkompromisu sekošana: atteikties no pasaules, ja tas nepieciešams, lai izglābtu patiesās vērtības, izglābtu dvēseli, Dieva tagadni pasaulē...
Mēs ilgojamies pēc Dieva, gribam būt drosmīgi, bet vienlaicīgi gaidām, ka Dievs pierāda sevi, atbilst mūsu priekšstatiem un vajadzībām, un maina pasauli.
Dievs izvēlas citu ceļu. Dievs iet ceļu, kurš ciešanās un pazemībā izmaina sirdis.Un, tāpat kā Pēterim, arī mums vienmēr ir vajadzīga atgriešanās. Mums jāseko Kristum, nevis jāiet Viņam pa priekšu. Viņš ir tas, kurš zina ceļu.
Pēteris mums saka: tu domā, ka zini īsto veidu, lai kristietība mainītos, bet tas ir Dievs, kurš zina ceļu. Tas ir Kungs, kurš man un tev saka: " Seko man!"
Un ir nepieciešama drosme un pazemība, lai sekotu Jēzum, jo Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība.
Pāvests Benedikts XVI.svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Meditācijai svarīgi....
   

ir vērīgi uzlūkot....:)

sestdiena, 2012. gada 8. septembris

Rudens meditācija.

Piedzimšana.

Attēlā redzams fragments no Dīrera " Jaunava un Bērns ar svēto Annu"(1519)
Īpaši uzrunā svētās Annas saudzīgā pieskāriens Dievmātes plecam. 
Tā kā stundu liturģijas svētku teksti oficiāli latviešu valodā nav pieejami, var lūgties Rožukroni.
Rožukroņa lūgšana piepilda gan meditatio, gan oratio, sākoties  lectio divina - Dieva Vārda klausīšanos, tad viegli, pat nemanāmi pārejot kontemplācijā.Rožukronis ir drošākā un vienkāršākā kontemplācijas skola.Šajā lūgšanā pazūd lepnība, lielākais šķērslis vienotībai ar Dievu. " Ave" atkārtojumi, kā tīra ūdens straumes mazgā dvēseli.
Šeit pievienoju lasījumu no svētku Vesperēm:
 "Israēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi,no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi! Āmen." Rom 9:4-5
Angliski tekstus varat atrast: http://www.liturgies.net
 
Skaistus Dievmātes dzimšanas svētkus!