svētdiena, 2014. gada 5. oktobris

Ielūgums.


Pirmā sīs sezonas dejas un kontemplācijas diena
"Ielūgums"
11.oktobrī 2014

9.00       ievads, iepazīšanās, deja;
10.00     Ievads kontemplācijā.(m.Diāna O.P.);
               Kontemplatīvā lūgšana.
11.00     Konference(m.Hanna-Rita O.P.)           
   Kontemplatīvā lūgšana.
12.00     Dejas meditācija(m.Diāna OP);
13.00-15.00 pusdienas, atpūta;
     Privātās lūgšanas.
15.00       Dejas meditācija (m.Diāna O.P.);
16.00        Konference(m.Diāna OP);
      Kontemplatīvā lūgšana.
17.00       Dejas meditācija, noslēgums;
18.30       Vissvētākā Sakramenta Adorācija.


Pieteikties, rakstot meilu: noela_op@yahoo.de un norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, draudzes piederību(ja ir), garīgo vingrinājumu pieredzi.
Līdzi ņemiet vēlmi klausīties klusumā, Sv.Rakstus,papīru, rakstāmlietas, vieglus,klusus apavus un pārtiku kopīgam galdam.
Iespējams atbraukt piektdien un nakšņot rekolekciju mājā.
Iespējams piedalīties atsevišķos posmos, pievienojoties stundas sākumā.
Ziedojums par dienu: Eiro 15,-, par stundu: Eiro 2,-.Varat palīdzēt mums ar darbu, ja ziedojuma summa ir par lielu.
Rekolekciju vadītāji: m.Diāna Cērmane OP, dejas un kustību terpijas vadītāja,dejas meditācija(sared dance), pedagogs;
m.Hanna-Rita Laue OP-Mg. Theol.
Tuvākas ziņas: 26177063(9-17)vai www.betanija-op.lv.
Sv.Jāzepa klosteris atrodas Mārupē, Drustu ielā 36a.

sestdiena, 2014. gada 22. marts

Vai man vēl ir vārds?

„Mums visiem piemīt šī vājība, šis trauslums,” teica pāvests, „salikt savas cerības sevī pašos, vai draugos, vai cilvēciskajās iespējās, un aizmirst Dievu. Un tas mūs ved pa nelaimīgas dzīves ceļu. Šodien, šai Gavēņa laika dienā, mums nāks par labu sev pajautāt: kur ir mana paļāvība? Kungā, vai arī esmu pagāns, kurš paļaujas uz lietām, elkiem, ko pats esmu izveidojis? Vai man vēl ir vārds, vai arī esmu sācis to zaudēt un saucos „Es”? Es, man, ar mani, manā labā, tikai es? Man, man … vienmēr šis egoisms: „Es”. Tas mums nedod cerību!”

Pāvests Francisks "Paļauties vienīgi uz Dievu un nepazaudēt vārdu!",Vatikāna Radio mājas lapa, http://lv.radiovaticana.vatrešdiena, 2014. gada 19. marts

Jāzeps - tuvošanās cilvēktapšanas noslēpumam.

Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. 
Mateja 1,20-21
 Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut." 
Mateja 2,13
Kad Hērods bija miris, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un ej uz Israēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības."
Mateja 2,19-20
Mateja Evanģelijā 1,20-21, 2,13 un 2,19-20 lasām par Jāzepu, cilvēku lūgšanā un trim sapņiem.
Jāzepam tiek dots uzdevums. Klusās nakts pārdomās Jāzeps izšķiras ņemt dalību Marijas dzīvē.Šaubu mocīts, nedrošs un apjucis, vienkāršais un klusais vīrs tuvojas cilvēktapšanas noslēpumam.Un viņš pieņem uzdevumu, kurš dzirdams enģeļa vēstī.Viņa nākotne - atteikšanās un pieticība.Bez nomāktības vai aizkaitinājuma, tīrā uzticībā viņš kļūst par kristīga cilvēka paraugu.
Ladislavs Boros"Kārdinājumā. Ievads meditācijā."Herdera grām.1967
Att.: no Henriha II. perikopju grāmatas "Jāzepa sapnis"(pirms 1014)

otrdiena, 2014. gada 18. marts

Mācieties labu darīt.

Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni! 
Isaja 1,16-17 

 

Būtībā pravietis saka:"Dariet kaut ko citu labā!" Tas ir iedarbīgs līdzeklis pret egoismu, bailēm, lepnumu un dažāda cita veida cilvēka sirds grūtībām.Vērsiet savu uzmanību un enerģiju uz kādu, kam esat vajadzīgs.Jums ir savas grūtības, savi grēki?Ļaunums nomāc Jūs?Darbs citu labā, apslēpts un ļoti niecīgs, var būt īstais līdzeklis.

Isaja 1,10, 16-20
50.psalms
Mateja 23,1-12

pirmdiena, 2014. gada 17. marts

Dodiet un jums taps dots." Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros."  
Lūka 6,38 


Kungs, ko Tu gribi, lai es dodu Tev šodien? Savu laiku, iespējas, talantu, enerģiju? Vai varbūt piedošanu, uzmanību ģimenei vai kādam, kam sāp, palīdzību un lūgšanu tiem, kuriem tas vajadzīgs? Ko es varu dot mīlestībā pret Tevi?

Pārdomām:
Daniela grām.9,4-10
79. psalms
Lūka 6,36-38 svētdiena, 2014. gada 16. marts

Tuvoties apskaidrošanai.

Mācekļi, apskaidrotā Kunga klātbūtnē, jūtas tik laimīgi, ka vēlas palikt kalnā. Tomēr tam vēl nav pienācis laiks. Jēzus ņem viņus līdzi ikdienas darbos. Tā ir vieta, kur sekot Dieva aicinājumam. Ikdienā parādīt, ka mēs ejam Dieva ceļu.
Pagātnes apskaidrošana nozīmē, ka ar laiku notikumus pagātnē mēs spējam ieraudzīt skaistākus, kā piedzīvojām toreiz.Nākotnes apskaidrošana, kā tā šeit notiek, nozīmē - tuvoties pieredzei, ka viss Dieva klātbūtnē kļūst citāds. No tā mēs varam smelties spēkus ikdienas dzīvei, kam esam aicināti - sekot Kristum, arī tad, kad tas ir grūti.
Frīdrihs Kardināls Veters(emeritus)(Friedrich Kardinal Wetter,) un Jozefs Bordats( Josef Bordat).

sestdiena, 2014. gada 15. marts

Pārvarēt.

Šodien es darīšu to, ko ļoti negribas. Un, ja kaut savās domās jutīšos aizvainots, rūpēšos par to, lai neviens to nepamana.
Jānis XXIII

piektdiena, 2014. gada 14. marts

Visbīstamākais kārdinājums.Vēlāk es ļāvos izklaidībai un pametu iekšējo lūgšanu.(...) 

Jau gadu es nevingrinājos iekšējā lūgšanā, jo man šķita, ka šī nolaidība vairāk uzrunā pazemību.
Tas bija visbīstamākais kārdinājums(...) citu starpā.
Jo caur to, ka es padevos, biju uz ceļa, kurš ved pazušanā.
Sv.Avilas Terēze,Dzīve 77

otrdiena, 2014. gada 4. marts

Kontemplācija un deja 8.03.„ Kontemplācija un deja .”

8. martā 20149.00 ievads, iepazīšanās, deja;

10.00         Ievads kontemplācijā.(m.Diāna O.P.);

          Kontemplatīvā lūgšana.

11.00         „ Deja kā lūgšana”(m.Diāna O.P.)

12.00         Konference(m.Hanna-Rita O.P.)    

Kontemplatīvā lūgšana.

13.00-15.00 pusdienas, atpūta;

         Privātās lūgšanas.

15.00         „ Deja kā lūgšana”(m.Diāna O.P.);

16.00  Konference(m.Hanna-Rita OP);

          Kontemplatīvā lūgšana.

17.00         „ Deja kā lūgšana”, noslēgums;

18.30         Vissvētākā Sakramenta Adorācija.Visi rekolekciju dienas posmi norit klusumā. Iespējams pievienoties atsevišķiem posmiem to sākumā(atvērtas kapelas durvis).

Ieteicamais ziedojums par dienu: Euro 15,-

Ieteicamais ziedojums par  1posmu: Euro 3,-

Pusdienlaikā pieejamas telpas ēdiena pagatavošanai.

Līdzi ņemt Svētos Rakstus, vieglus, klusus apavus dejai.

Lūdzam pieteikties līdz 7.03., rakstot meilu: noela_op@yahoo.de.

Tuvākas ziņas: 26177063(9-17) un www.betanija-op.lv .
Adrese: Sv.Jāzepa klosteris, Rīga, Mārupe, Drustu iela 36a-1.

pirmdiena, 2014. gada 13. janvāris

Kontemplācija un deja 18.01.

" Dzīve nav domāta vārda vai titula veidošanai, tā dāvāta ,lai mēs atklātu Vārdu, kurš mums ir Dieva dāvināts."
Ričards Rors.
Klusuma rekolekciju diena „ Kontemplācija un deja ” 18. janvārī 2014

9.00     ievads, iepazīšanās, deja;

10.00  Ievads kontemplācijā.(m.Diāna O.P.);

            Kontemplatīvā lūgšana.

11.00   „ Deja kā lūgšana”(m.Diāna O.P.)

12.00   Konference(m.Hanna-Rita O.P.)        

Kontemplatīvā lūgšana.

13.00-15.00 pusdienas, atpūta;

         Privātās lūgšanas.

15.00   „ Deja kā lūgšana”(m.Diāna O.P.);

16.00  Konference(m.Hanna-Rita OP);

            Kontemplatīvā lūgšana.

17.00   „ Deja kā lūgšana”, noslēgums;

18.30   Vissvētākā Sakramenta Adorācija vai Sv.Mise;Visi rekolekciju dienas posmi norit klusumā. Iespējams pievienoties atsevišķiem posmiem to sākumā(atvērtas kapelas durvis).

Ieteicamais ziedojums par dienu: Euro 15,-

Ieteicamais ziedojums par  1posmu: Euro 3,-

Pusdienlaikā pieejamas telpas ēdiena pagatavošanai.

Līdzi ņemt Svētos Rakstus, pildspalvu un pieraktu burtnīcu,vieglus, klusus apavus dejai. Varat ņemt līdzi savu lūgšanu soliņu.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas,sagaidām spēju sevi disciplinēt un kopt klusumu.

Lūdzam pieteikties līdz 17.01., rakstot meilu: noela_op@yahoo.de
Tuvākas ziņas: 26177063(9-17).
 

sestdiena, 2014. gada 11. janvāris

Jaunā gada sākumam...


" Neizdomāsim sev jaunu dzīvi. 
Izdzīvosim jaunu domāšanu." 
Ričards Rors.