sestdiena, 2015. gada 23. maijs

Dievs iesmējās.


Dievs iesmējās un dzemdināja Jēzu. Jēzus iesmējās un dzemdināja Svēto Garu. Visi trīs iesmējās un radīja mūs.
Meistars Ekharts.
 

God laughed and brought forth Jesus. Jesus laughed and brought forth the Holy Spirit. All three laughed and brought forth us.

Meister Eckhart

ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Un es lūgšu Tēvu.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem, sacīdams: “Svētais Tēvs, pasargā viņus savā vārdā, kuru Tu man devi, lai viņi ir viens tāpat kā mēs.
Kamēr Es biju ar viņiem, Es viņus sargāju Tavā vārdā, kuru Tu man devi, un nosargāju, un neviens no viņiem nepazuda kā tikai pazušanas dēls, lai piepildītos Raksti.
Bet tagad Es eju pie Tevis un to runāju, vēl būdams pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Es viņiem devu Tavus vārdus, bet pasaule viņus ienīda, tādēļ ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet gan lai Tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.
Svētī viņus patiesībā! Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā Tu mani sūtīji pasaulē, tāpat arī Es viņus sūtīju pasaulē. Un par viņiem Es veltīju upurī pats sevi, lai arī viņi būtu svētīti patiesībā.
  Jņ 17, 11b-19
Vairāk info un pieteikšanās : www.betanija-op.lv - aktuāli.

sestdiena, 2015. gada 9. maijs

Trausluma pazemība.


Mūsu identitāte, kas ir apslēpta Dievā, dāvā dziļu radikāla patiesīguma sajūtu un vienlaicīgi - sava trausluma pazemību.
Ričards Rors(Richard Rohr)

piektdiena, 2015. gada 1. maijs

Mūsu klostera aizbildnis - sv.Jāzeps.

" Patiesībā ir tikai lūgšanas,
tā mūsu rokas ir svētītas,
nedarīt visu pēc kārtas, kas nesauc,
vai cilvēks pļauj vai ravē,
jau darbarīku kustība
ieplūst dievbijībā."
Rainers Marija Rilke (Rainer Maria Rilke)

https://betezujesus.files.wordpress.com/2012/04/hl-josef-und-maria-familie.png?w=12001.maijs, pēc Pāvesta Pija XII. lēmuma, tiek atzīmēts kā Svētā Jāzepa - strādnieka svētki.
Tā mēs godinām svēto Jāzepu un vienlaicīgi apzināmies cilvēka darba vērtību un cieņu.Jāzeps ar savu roku darbu nopelnīja iztiku savai ģimenei.Darbs, kuru šodien dara cilvēki un no kura reizēm arī cieš, atšķiras no darba, kuru cilvēki veica senajā pasaulē. Tomēr vienmēr cilvēks ar ķermeņa un gara spēku īsteno savu dzīvi, attīsta personību, dara dzīvi pasaulē vērtīgu un cieņas pilnu.Kristietis apzinās, ka viņa darbs nāk no Dieva un ved pie Dieva. 

Lūgšana sv.Jāzepam. 

Piemini mūs,svētais Jāzep,
un aizlūdz par mums pie Dieva,
kuru uzskatīja par tavu dēlu.
Dari mūs līdzīgus tavai Svētajai Līgavai,
Viņa Mātei, kurš ar Tēvu un Svēto Garu
dzīvo un valda nebeidzamā Mūžībā.Amen.
Sv.Bernardīns no Sjēnas (+ 1444)