piektdiena, 2015. gada 1. maijs

Mūsu klostera aizbildnis - sv.Jāzeps.

" Patiesībā ir tikai lūgšanas,
tā mūsu rokas ir svētītas,
nedarīt visu pēc kārtas, kas nesauc,
vai cilvēks pļauj vai ravē,
jau darbarīku kustība
ieplūst dievbijībā."
Rainers Marija Rilke (Rainer Maria Rilke)

https://betezujesus.files.wordpress.com/2012/04/hl-josef-und-maria-familie.png?w=12001.maijs, pēc Pāvesta Pija XII. lēmuma, tiek atzīmēts kā Svētā Jāzepa - strādnieka svētki.
Tā mēs godinām svēto Jāzepu un vienlaicīgi apzināmies cilvēka darba vērtību un cieņu.Jāzeps ar savu roku darbu nopelnīja iztiku savai ģimenei.Darbs, kuru šodien dara cilvēki un no kura reizēm arī cieš, atšķiras no darba, kuru cilvēki veica senajā pasaulē. Tomēr vienmēr cilvēks ar ķermeņa un gara spēku īsteno savu dzīvi, attīsta personību, dara dzīvi pasaulē vērtīgu un cieņas pilnu.Kristietis apzinās, ka viņa darbs nāk no Dieva un ved pie Dieva. 

Lūgšana sv.Jāzepam. 

Piemini mūs,svētais Jāzep,
un aizlūdz par mums pie Dieva,
kuru uzskatīja par tavu dēlu.
Dari mūs līdzīgus tavai Svētajai Līgavai,
Viņa Mātei, kurš ar Tēvu un Svēto Garu
dzīvo un valda nebeidzamā Mūžībā.Amen.
Sv.Bernardīns no Sjēnas (+ 1444)

Nav komentāru: