otrdiena, 2012. gada 28. augusts

" Tu vari priecāties, jo Dievs ir Tev apsolījis piedošanu, ja Tu rīt atgriezīsies! Bet rītdienu Viņš nav Tev apsolījis."
 Sv.Augustīns (Augustinus (354-430))
 
 
Nemierīgas ir mūsu sirdis, līdz tās neatdusas Dievā....

trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Dzirdēt Dievu.

 
 
Es sākumā domāju:  lūgties nozīmē -  runāt,
es mācījos, 
ka lūgties nav tikai klusēt,
bet - klausīties.
Tā tas ir:
lūgties nenozīmē - dzirdēt sevi runājot.
Lūgties nozīmē:
kļūt klusam un gaidīt,
līdz lūdzējs dzird Dievu.
 
Sērens Kjerkegors( Søren Kierkegaard (1813 – 1855))

otrdiena, 2012. gada 21. augusts

Dzīvot žēlastības ritmā.

Mēs tik dziļi esam ieauguši nemiera kultūrā.
Mēs vienkārši nespējam noticēt, ka varam tikt respektēti, apbrīnoti, pieņemti vai mīlēti vienkārši tāpat, bez noteiktiem sasniegumiem un pierādījumiem.

Mēs visi esam darbīguma pārpilni un domājam, ka, " ja darīsim tieši tā",beidzot būsim mīlestības cienīgi.
Un, kad nonākam sasniegumu un izpildīšanas ceļā, mēs vairs neļaujam sev neko sasniegt.
Arī tad, kad diena izdodas laba, mums tā nepietiek, jo uzskatām, ka diena MUMS ir izdevusies laba, ar ko tā iznīcina pati sevi.

Nāc kopā ar mani un strādā ar mani, kā es to daru.
Mācies žēlastības nepiespiesto ritmu.
Es neuzlikšu tev smagu vai neiespējamu nastu.
Esi ar mani, un tu uzzināsi, kā dzīvot brīvi un viegli.
Dzīvot žēlastības ritmā.( pēc Mateja 11:29-30)
T.Ričards Rors( Richard Rohr).

svētdiena, 2012. gada 19. augusts

Gudrība.

Gudrība (Hagia Sophia) ar trim māsām - ticību, cerību un mīlestību.

Lasījums no Sakāmvārdu
grāmatas (Sak 9, 1-6) - pirmais šīsdienas lasījums.
Gudrība uzcēla sev namu, izcirta septiņus stabus, nokāva upura dzīvniekus, sajauca vīnu un uzklāja galdu. Viņa izsūtīja savas kalpones, lai tās sauc no pils un no pilsētas augstākajām vietām: “Kas ir mans, tas lai nāk pie manis!”
Un nesaprātīgajiem viņa sacīja: “Nāciet, ēdiet manu maizi un dzeriet vīnu, ko es jums sajaucu! Atstājiet bērnišķību un dzīvojiet, staigādami saprāta ceļus!” 

svētdiena, 2012. gada 12. augusts

sestdiena, 2012. gada 11. augusts

Lidot....


Aptverot Kristus mācību, rodas līdzīga sajūta kā putnam, kurš nav zinājis, ka viņam ir spārni un tad piepeši saprot, ka var lidot, ka var būt brīvs.
Ļevs Nikolajevičs Tolstojs.