piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Mūsu aizbildnes - Sv.Marijas Magdalēnas svētkos.

G.Bellini Maria Magdalena
Reizēm šķiet, ka mums nav ne jausmas par priecīgo vēsti par Dieva Mīlestību pret cilvēkiem.Mēs esam sociālas būtnes. Un kādam citam ir mums jāpasaka, ka esam labi un mīlēti.Kontemplatīvajā lūgšanā mēs tiecamies pēc Dieva ultimatīvā atspulga.Viņa mīlošā spoguļattēla priekšā mēs soli pa solim ļaujamies ieraudzīt sevi bez maskām un noliegumiem.Ir brīnišķīgi kaut acumirkli justies tik droši, ka nekas nav jāpierāda vai jāslēpj.Un nav jāspēj uzvilkt jebkurš kostīms vai maska.
Sava kailuma apziņa Dieva priekšā ļauj pazīt Dieva žēlsirdību un savu niecīgumu, un neadekvātumu.Un tad mēs saprotam, ka vislabākās lietas, ko esam darījuši, bieži ir bijušās egoisma pilnas un smieklīgas.Svētie sirds lūgšanas laikā bieži raud, jo iepazīst savu niecību Dieva bezgalīgās žēlsirdības priekšā.Ilgas pēc Dieva žēlsirdības aicina viņus Dieva klātbūtnē.Tā ir pazemojošā un brīnišķīga pieredze.Kontemplācijas vidū jūs stāvat Dieva žēlsirdības, līdzjūtības un piedošanas ūdenskritumā.
Dievs mūs nemīl tāpēc, ka esam labi. Dievs mūs mīl, jo Viņš ir labs.
(Pēc R.Rora)

trešdiena, 2016. gada 20. jūlijs

Dejas rekolekcijas - atskats.

2016. gada jūlijā Sv.Jāzepa klosterī notika dejas rekolekcijas. Dejas rekolekcijas ir garīgi vingrinājumi, kur kontemplācijas retrīti un dejas meditācija palīdz veidot dzīves notikumu atskatu, izvērti un turpmākā ceļa meklējumus. Dejas rekolekcijas piemērotas cilvēkiem ar garīgās dzīves un klusuma pieredzi, kuriem interesē kustība un deja.
Šogad dejas rekolekcijas Sv.Jāzepa klosterī vadīja m.Diāna - dominikāņu ordeņa klostermāsa, deju un kustību terapijas vadītāja.Garīgo pavadību veica: m.Hanna - Rita OP, pr.Aļģimantas SJ un pr. Jānis SJ. 6 dienas klusumā ir pārbaudījums un dāvana, kas ļauj pārvērtēt esošo un ieraudzīt būtisko.
Dejas meditāciju un/vai kontemplāciju iespējams iepazīt un praktizēt Sv.Ģimenes mājā, Rīgas Lutera draudzē un Sv.Jāzepa klosterī. Vairāk informācijas: www.betanija-op.lv

pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs

Dejas rekolekcijas.Dejas rekolekcijas ir rekolekciju forma, kura ietver klasisko rekolekciju elementus (konferences, Bībeles studijas, garīgā pavadība, Adorācija, Sv.Mise), dejas meditāciju un kontemplatīvo lūgšanu. Rekolekciju centrs ir Dieva un cilvēka attiecības.To, ko saprotam konferencēs un studijās, padziļinām dejā,kas atgriežas lūgšanā un Adorācijā.
 Dejas rekolekciju elementi:
1 diena „ieiešanai" klusumā, deju apgūšanai, vadības, mājas un lūgšanu veidu iepazīšanai;
6 klusuma dienas; katru dienu:
3 dejas vienības(rītos, pusdienās, vakarā);
2-3 st. lūgšana, kontemplācija, Sv.Rakstu studijas;
konference/Sv.Rakstu studijas;
saruna ar garīgo pavadītāju;
Sv.Mise;
Adorācija;
grēksūdzes iespējas. 
Šīs rekolekcijas ir man piemērotas, ja:
ir garīgo vingrinājumu pieredze;
stabila fiziskā un garīgā veselība;
spēju ievērot dienas kārtību;
priecājos vai interesējos par deju(arī bez pieredzes);
spēju ārēji un iekšēji klusēt;
esmu gatavs privātai sarunai;
esmu gatavs palīdzēt virtuvē 1-2 x.
Rekolekcijas vada: m.Diāna Cērmane OP.
Garīgā pavadība:
m.Hanna- Rita Laue OP;
pr. Aļģimantas Gudaitis SJ;
pr.Jānis Meļņikovs SJ. 
Vairāk info un pieteikšanās: www.betanija-op.lv