ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis

Kontemplācija un deja aprīlī.

Kristīgā kontemplācija ir uz Jēzu Kristu orientēts lūgšanas ceļš, sekojot kristīgo mistiķu paraugam.Rekolekciju diena dod iespēju atkāpties no ikdienas ritma, steigas, trokšņa, ļauties klusumam.Deja un kontemplatīvās lūgšanas vingrinājumi palīdz kontemplatīvās lūgšanas ceļā un dod iespēju dziļāk piedzīvot Dieva klātbūtni.
Līdzi jāņem Bībele(ieteicams), pieraksti, viegli,klusi apavi dejai, pārtika kopīgam galdam.Iespējams piedalīties pa daļām, pievienojoties posma sākumā.

Dienas norise:

10.00              ievads, iepazīšanās, deja;
11.00              Konference un/vai ievads kontemplācijā(m.Hanna - Rita OP/m.Diāna OP);
                       Kontemplatīvā lūgšana.
12.00               dejas meditācija(m.Diāna O.P.)                     
13.00-15.00     pusdienas, atpūta;
            Privātās lūgšanas.
15.00               dejas  meditācija (m.Diāna O.P.);
16.00              Konference par svētdienas Sv.Rakstu lasījumiem(m.Hanna - Rita OP)
                       Kontemplatīvā lūgšana.
17.00              dejas meditācija, noslēgums;
18.30              Vissvētākā Sakramenta Adorācija.


Visi rekolekciju dienas posmi norit klusumā.
Iespējams pievienoties atsevišķiem posmiem to sākumā
(atvērtas kapelas durvis).
Pieteikties, rakstot meilu: noela_op@yahoo.de, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, garīgo vingrinājumu pieredzi.Ieteicamais ziedojums: Euro 15,-/diena, Eiro 3,-/stunda.