trešdiena, 2013. gada 23. janvāris

Dzidrs klusums.

Vislabākais ir dzidrs klusums.
Klusums, kuru neizsaka vārdos,
klusums, kuru neuzraksta uz papīra.
Vēl varēs pieteikami pateikt,
kad pienāks laiks rakstīšanai.
Tomass Mertons (Thomas Merton (1915–1968)


sestdiena, 2013. gada 19. janvāris

Kontemplācija un deja.

Šodien, 19. janvārī notika pirmā klusuma rekolekciju diena " Kontemplācija un deja".
Vārds „ kontemplācija”  cēlies no latīņu valodas vārds „ contemplare” un nozīmē „ uzlūkot” , „skatīt”. 
Kontemplācijā mēs uzlūkojam un aptveram Dieva darbu sevī un savā dzīvē. 
Kontemplācija nav izdarāma vai izdomājama. Kontemplācija ir tīra Dieva dāvana. 
Un – tomēr – klusumā, vērīgā klātbūtnē un vadībā cilvēks sevi sagatvot un dot iespēju Dievam. 
Paldies visiem rekolekciju dienas dalībniekam!Lai Dievs dāvā vajdzīgās žēlastības un nekavēsimies tām līdzdarboties!
Paldies priesterim Mārim par Sv.Misi, grēksūdzes sakramenta dāvāšanu un mācību!
Paldies māsām par lūgšanu un praktisko atbalstu, un visiem brīvprātīgajiem!
Nākamā kontemplācijas un dejas diena sekos! Gaidiet informāciju!  

trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Kontemplācija un deja.


19. janvārī klusuma rekolekciju diena 
" Kontemplācija un deja". 
             Dienas kārtība:


9.00     ievads, iepazīšanās, deja;

10.00  „ Kontemplācija – kas tas ir”;

  Svētie Raksti un klusā lūgšana.

11.00   „ Deja kā lūgšana”

12.00   Kontemplācija un lūgšana;

 Svētie Raksti un klusā lūgšana.

13.00-15.00 pusdienas, atpūta;

                      Privātās lūgšanas/ Adorācijas iespēja;

15.00   „ Deja kā lūgšana”;

16.00   Kontemplācija – „Nāc, Kungs Jēzu!”;

 Svētie Raksti un klusā lūgšana.

17.00   „ Deja kā lūgšana”.

18.00   Vissvētākā Sakramenta Adorācija/ grēksūdzes  
              iespējas;

19.00   Sv.Mise un Vesperes.
Rekolekciju dienu vada: m.Diāna Cērmane O.P. 
Visi rekolekciju dienas posmi norit klusumā.Priekšzināšanas nav nepieciešamas, bet sagaidām gatavību ievērot dienas kārtību, saglabāt un kopt ārēju un iekšēju klusumu dienas garumā.

Iespējams pievienoties atsevišķiem posmiem to sākumā.
Pusdienlaikā pieejamas telpas ēdiena pagatavošanai.
Līdzi ņemt Svētos Rakstus, vieglus, klusus apavus dejai.

Lūdzam pieteikties līdz 17.01., rakstot meilu: noela_op@yahoo.de. Tuvākas ziņas: 26177063(9-17) un www.betanija-op.lv.