svētdiena, 2014. gada 5. oktobris

Ielūgums.


Pirmā sīs sezonas dejas un kontemplācijas diena
"Ielūgums"
11.oktobrī 2014

9.00       ievads, iepazīšanās, deja;
10.00     Ievads kontemplācijā.(m.Diāna O.P.);
               Kontemplatīvā lūgšana.
11.00     Konference(m.Hanna-Rita O.P.)           
   Kontemplatīvā lūgšana.
12.00     Dejas meditācija(m.Diāna OP);
13.00-15.00 pusdienas, atpūta;
     Privātās lūgšanas.
15.00       Dejas meditācija (m.Diāna O.P.);
16.00        Konference(m.Diāna OP);
      Kontemplatīvā lūgšana.
17.00       Dejas meditācija, noslēgums;
18.30       Vissvētākā Sakramenta Adorācija.


Pieteikties, rakstot meilu: noela_op@yahoo.de un norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, draudzes piederību(ja ir), garīgo vingrinājumu pieredzi.
Līdzi ņemiet vēlmi klausīties klusumā, Sv.Rakstus,papīru, rakstāmlietas, vieglus,klusus apavus un pārtiku kopīgam galdam.
Iespējams atbraukt piektdien un nakšņot rekolekciju mājā.
Iespējams piedalīties atsevišķos posmos, pievienojoties stundas sākumā.
Ziedojums par dienu: Eiro 15,-, par stundu: Eiro 2,-.Varat palīdzēt mums ar darbu, ja ziedojuma summa ir par lielu.
Rekolekciju vadītāji: m.Diāna Cērmane OP, dejas un kustību terpijas vadītāja,dejas meditācija(sared dance), pedagogs;
m.Hanna-Rita Laue OP-Mg. Theol.
Tuvākas ziņas: 26177063(9-17)vai www.betanija-op.lv.
Sv.Jāzepa klosteris atrodas Mārupē, Drustu ielā 36a.