pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris

9.dejas rekolekcijas.

No 21.-23. oktobrim notika 9.dejas rekolekcijas.Piedalījās 25 cilvēki. Rekolekcijas vadīja māsa Diāna OP.Vadītāji: māsa Hanna-Rita OP(Bībeles studijas, garīgā pa-vadība), pr. Andris Vasiļevskis( garīgā pa-vadība), pr. Toms Priedoliņš( garīgā pa-vadība).

pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

Koptu trisagons.


Svētdien Kairas(Ēģiptes) drošības dienestu un koptu kristiešu sadursmēs gājuši bojā 25 cilvēki, 325 cilvēki ievainoti.Lūgsimies par koptu Baznīcu!