pirmdiena, 2018. gada 3. decembris

Advents.


Lēnām dziest spuldzes un iedegas ceļu apgaismojums.Apklust arī vislielākie pļāpas,tumsā gaidot aizkara pacelšanos.Vijoļu lociņi orķestra bedrē turas līdzsvarā.Diriģents paceļ zizli.

Ziemas krēslas klusumā ved klusa skaņa, kas ir tik klusa, ka var būt tikai pats klusums.

Tu aizturi elpu un ieklausies...Tu sadzirdi savus sirdspukstus...Neparastais, kas tieši tagad notiek, aptver mirkli, pirms kura tas notiek.

Šo mirkli sauc – Advents.

Frederiks Buehers (Frederick Buechner)