pirmdiena, 2013. gada 29. jūlijs

10. dejas rekolekcijas 25.-28.07.2013.

Dieva un cilvēka attiecību pamats ir mīlestība.Lai īstenotu mīlestību, nepieciešama satikšanās.Dievs vēlas dzīvot starp cilvēkiem, Dievs vēlas kļūt tuvs cilvēkiem.Un Dievs ir gatavs pārvarēt visu. kas mūs šķir. Tāpēc Dievs ir kļuvis Cilvēks, Dieva Dēlā ir atklājusies Dieva godība. Mēs - cilvēki, Svētajā Garā kļūstam par Dieva svētnīcu.
Tieši tāpēc ļoti pārsteidzošas ir Jēzus dusmas.Tās neiederas mūsu domāšanas veidā. Bet Dieva dusmas ir Viņa spēka izpausme, ar kuru Viņš īsteno taisnīgumu.
(No m.Hannas-Ritas O.P. konferences rekolekcijās.)

trešdiena, 2013. gada 17. jūlijs

Dejas rekolekcijas no 25. - 28.jūlijam 2013.


Rekolekcijas vada:
m. Diāna Cērmane O.P.
Rekolekciju garīgie vadītāji: m.Hanna - Rita Laue O.P.,
pr. Andris Vasiļevskis.

Dejas rekolekciju laikā mēs klusumā pārdomājam un apceram Sv. Rakstu un lūgšanu tekstus, konfrontējot tos ar savu dzīves pieredzi.
Deja un kustība veicina cilvēka garīguma un miesīguma apziņu, zīmju un simbolu veidā sekmējot cilvēka attiecības ar Dievu.
Rekolekciju laikā notiek Sv.Rakstu studijas, klusā lūgšana,Vissvētākā Sakramenta Adorācija,iespējams saņemt Grēksūdzes sakramentu un garīgo pavadību.
Iepriekšējas zināšanas vai sagatavotība nav vajadzīgas, bet nepieciešama gatavība iekļauties dienas kārtībā, konkrētajās prasībās, spēja klusēt un kopt klusumu.
Līdzi jāņem personiskās higiēnas priekšmeti, viegli, klusi apavi dejošanai un Svētie Raksti.
Pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-meilu: noela_op@yahoo.de līdz 23.07., norādot vārdu, uzvārdu, konfesionālo piederību(ja ir), vecumu, naktsmāju nepieciešamību, koordinātes.
Vairāk informācijas pa tel.26177063(9-21), www.betanija-op.lv., kur arī atrodama dienu kārtība.