pirmdiena, 2012. gada 24. decembris

Klusumā. Tikai klusumā.
Tikai klusumā atskan Mūžīgais Vārds. 
Tikai klusumā.
Meistars Ekharts.

svētdiena, 2012. gada 23. decembris

piektdiena, 2012. gada 21. decembris

pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Gaisma starp....Tu esi vējā dejojoša
Gaisma
telpā starp esošo un to,
kas varēja būt.
Mēs esam ēnas,

tumsas tērpā,
veidojot savu tēlu,
ilgas un gaidas.
Dziedi mums žēlastību un mīlestību,
lai asaru plīvurs pār mūsu acīm,
dara mūs brīvus.

sestdiena, 2012. gada 1. decembris

sestdiena, 2012. gada 24. novembris

Šovakar.Neļauj vakaram kļūt tumšam
Tavā sirdī.

Aizdedz Vārda gaismu
Ļaujies atmiņām
Par spēku un noturību
Par mierinājumu un aizsardzību.

Aizdedz Vārda gaismu
Ļaujies atmiņām
Par prieku un jokiem
Par gudrību un ceļu.


Neļauj vakaram kļūt tumšam
Tavā sirdī.
Gaidi viņu mājās
Ļauj viņam atpūsties
Atmiņās
Par TAVU Vārdu.
Amen.
Paldies par kopīgu lūgšanu!

otrdiena, 2012. gada 20. novembris

Roze.


Roze nejautā - kāpēc:
viņa zied, jo zied;
viņa neievēro pati sevi;
un nejautā -  vai viņu redz.
Angelus Silesius.

Dejas meditācija notiek 

sestdien, 24. novembrī plkst. 19.30
( Vesperes - 19.00 kapelā) 
Sv. Jāzepa klosterī un

piektdien, 30. novembrī plkst. 18.30  
vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā.Priekšzināšanas nav nepieciešamas. Līdzi ņemiet vieglus, klusus apavus vai zeķes( parkets), gatavību klusēt, klausīties un kustēties.

otrdiena, 2012. gada 6. novembris

Evanģelizācija un kontemplācija.

Evanģelizācija rod prieku un spēku kontemplācijā.

T.Bruno Kadore O.P., dominikāņu ordeņa ģenerālis Bīskapu sinodē 7.-28.oktobrī 2012.
Pilns teksts:http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino

pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris

Lūgšanu laiki šajā gadā.

Šogad dejas meditācijā tiksimies vecajā Sv.Ģertrūdes ev.-lut. baznīcā:
30.novembrī un 21. decembrī, ap plkst. 19.00(laiks tiks precizēts).
Sv.Jāzepa klosterī:
24. novembrī un 29. decembrī plkst.19.00( sākums ar Vesperēm - vakara lūgšanu).
Priekšzināšanas nav nepieciešamas.Ņemiet līdzi vieglus, klusus apavus vai zeķes.
Tuvākās dejas rekolekcijas notiks Latgalē, janvārī vai februārī.
Vairāk info: www.betanija-op.lv vai zvanot m.Diānai: 26177063(9.00-17.00).

svētdiena, 2012. gada 7. oktobris

Tuksneša zieds.

Arī ja jūs neatpazīstat Kristu, atrodoties Viņam blakus klusumā, kad, liekas, nekas nenotiek.
Kopā ar Viņu  vissvarīgākie lēmumi dzīvē iegūst formu.
Izstāsti Viņam visu un ļauj sevī dziedāt starojošai dzīvības dāvanai. 
Izstāsti Viņam visu, pat to, ko nevar izteikt un to, kas šķiet absurds.
Tavās cīņās Viņš pateiks kādu vārdu, ierunāsies intuīcija vai kāds tēls...
Un Tevī uzplauks tuksneša zieds, prieka zieds. 
                                                                  Tēvs Rodžers no Tezē.

svētdiena, 2012. gada 16. septembris

Seko man!

Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Un jautā: “Par ko cilvēki mani uzskata?” "Un Pēteris atbild:  “Tu esi Kristus.” Un - ko tas nozīmē? Jēzum tas nozīmē arī: ciešanas, nāvi pie krusta un augšāmcelšanos. 
Nevar būt! Pēteris ir vīlies, tā viņš nebija iedomājies Mesiju! Mesija nedrīkst ciest!
Jēzus atbild: " .... seko man." Sekot Jēzum nozīmē, iet Jēzus pēdās.Cik bieži gadās, ka darām SAVUS darbus un ejam SAVUS ceļus, un tad.... brīnāmies, kāpēc Jēzus neseko mums.
Bezkompromisu sekošana: atteikties no pasaules, ja tas nepieciešams, lai izglābtu patiesās vērtības, izglābtu dvēseli, Dieva tagadni pasaulē...
Mēs ilgojamies pēc Dieva, gribam būt drosmīgi, bet vienlaicīgi gaidām, ka Dievs pierāda sevi, atbilst mūsu priekšstatiem un vajadzībām, un maina pasauli.
Dievs izvēlas citu ceļu. Dievs iet ceļu, kurš ciešanās un pazemībā izmaina sirdis.Un, tāpat kā Pēterim, arī mums vienmēr ir vajadzīga atgriešanās. Mums jāseko Kristum, nevis jāiet Viņam pa priekšu. Viņš ir tas, kurš zina ceļu.
Pēteris mums saka: tu domā, ka zini īsto veidu, lai kristietība mainītos, bet tas ir Dievs, kurš zina ceļu. Tas ir Kungs, kurš man un tev saka: " Seko man!"
Un ir nepieciešama drosme un pazemība, lai sekotu Jēzum, jo Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība.
Pāvests Benedikts XVI.svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Meditācijai svarīgi....
   

ir vērīgi uzlūkot....:)

sestdiena, 2012. gada 8. septembris

Rudens meditācija.

Piedzimšana.

Attēlā redzams fragments no Dīrera " Jaunava un Bērns ar svēto Annu"(1519)
Īpaši uzrunā svētās Annas saudzīgā pieskāriens Dievmātes plecam. 
Tā kā stundu liturģijas svētku teksti oficiāli latviešu valodā nav pieejami, var lūgties Rožukroni.
Rožukroņa lūgšana piepilda gan meditatio, gan oratio, sākoties  lectio divina - Dieva Vārda klausīšanos, tad viegli, pat nemanāmi pārejot kontemplācijā.Rožukronis ir drošākā un vienkāršākā kontemplācijas skola.Šajā lūgšanā pazūd lepnība, lielākais šķērslis vienotībai ar Dievu. " Ave" atkārtojumi, kā tīra ūdens straumes mazgā dvēseli.
Šeit pievienoju lasījumu no svētku Vesperēm:
 "Israēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi,no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi! Āmen." Rom 9:4-5
Angliski tekstus varat atrast: http://www.liturgies.net
 
Skaistus Dievmātes dzimšanas svētkus!otrdiena, 2012. gada 28. augusts

" Tu vari priecāties, jo Dievs ir Tev apsolījis piedošanu, ja Tu rīt atgriezīsies! Bet rītdienu Viņš nav Tev apsolījis."
 Sv.Augustīns (Augustinus (354-430))
 
 
Nemierīgas ir mūsu sirdis, līdz tās neatdusas Dievā....

trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Dzirdēt Dievu.

 
 
Es sākumā domāju:  lūgties nozīmē -  runāt,
es mācījos, 
ka lūgties nav tikai klusēt,
bet - klausīties.
Tā tas ir:
lūgties nenozīmē - dzirdēt sevi runājot.
Lūgties nozīmē:
kļūt klusam un gaidīt,
līdz lūdzējs dzird Dievu.
 
Sērens Kjerkegors( Søren Kierkegaard (1813 – 1855))

otrdiena, 2012. gada 21. augusts

Dzīvot žēlastības ritmā.

Mēs tik dziļi esam ieauguši nemiera kultūrā.
Mēs vienkārši nespējam noticēt, ka varam tikt respektēti, apbrīnoti, pieņemti vai mīlēti vienkārši tāpat, bez noteiktiem sasniegumiem un pierādījumiem.

Mēs visi esam darbīguma pārpilni un domājam, ka, " ja darīsim tieši tā",beidzot būsim mīlestības cienīgi.
Un, kad nonākam sasniegumu un izpildīšanas ceļā, mēs vairs neļaujam sev neko sasniegt.
Arī tad, kad diena izdodas laba, mums tā nepietiek, jo uzskatām, ka diena MUMS ir izdevusies laba, ar ko tā iznīcina pati sevi.

Nāc kopā ar mani un strādā ar mani, kā es to daru.
Mācies žēlastības nepiespiesto ritmu.
Es neuzlikšu tev smagu vai neiespējamu nastu.
Esi ar mani, un tu uzzināsi, kā dzīvot brīvi un viegli.
Dzīvot žēlastības ritmā.( pēc Mateja 11:29-30)
T.Ričards Rors( Richard Rohr).

svētdiena, 2012. gada 19. augusts

Gudrība.

Gudrība (Hagia Sophia) ar trim māsām - ticību, cerību un mīlestību.

Lasījums no Sakāmvārdu
grāmatas (Sak 9, 1-6) - pirmais šīsdienas lasījums.
Gudrība uzcēla sev namu, izcirta septiņus stabus, nokāva upura dzīvniekus, sajauca vīnu un uzklāja galdu. Viņa izsūtīja savas kalpones, lai tās sauc no pils un no pilsētas augstākajām vietām: “Kas ir mans, tas lai nāk pie manis!”
Un nesaprātīgajiem viņa sacīja: “Nāciet, ēdiet manu maizi un dzeriet vīnu, ko es jums sajaucu! Atstājiet bērnišķību un dzīvojiet, staigādami saprāta ceļus!” 

svētdiena, 2012. gada 12. augusts

sestdiena, 2012. gada 11. augusts

Lidot....


Aptverot Kristus mācību, rodas līdzīga sajūta kā putnam, kurš nav zinājis, ka viņam ir spārni un tad piepeši saprot, ka var lidot, ka var būt brīvs.
Ļevs Nikolajevičs Tolstojs.

pirmdiena, 2012. gada 30. jūlijs

Pestīšana un svētums.

Reiz tēvs Antonijs sēdēja tuksnesī un gremdējās melanholiskās domās. Viņš teica Dievam:" Kungs, es gribu tikt pestīts, bet manas domas man traucē. Kā lai es atbrīvojos no tām?Kā lai sasniedzu pestīšanu un svētumu?"
Tēvs Antonijs izgāja no savas alas un pēkšņi ieraudzīja kādu, līdzīgu viņam pašam.Tas sēdēja un strādāja, tad piecēlās no darba un lūdzās, tad atkal apsēdās, lai strādātu.Tas bija Kunga enģelis, kurš bija sūtīts, lai parādītu tēvam Antonijam īsto ceļu, lai iedrošinātu. Un tēvs Antonijs dzirdēja enģeli sakām: " Dari tā un tu tiksi pestīts." To dzirdot tēvu Antoniju piepildīja liels prieks un drosme. Un viņš tā darīja, un atrada pestīšanu un svētumu.
No tuksneša tēvu tradīcijām.

sestdiena, 2012. gada 28. jūlijs

piektdiena, 2012. gada 27. jūlijs

pirmdiena, 2012. gada 23. jūlijs

Dejas rekolekcijas-19.-22.jūlijs 2012.

 No 19.-22. jūlijam Sv.Jāzepa klosterī notika dejas rekolekcijas. Rekolekciju centrā, kā parasti, bija Svētie Raksti, šoreiz, Jāņa Evanģelija 2.nodaļas  13.-22.pants un 42.psalms.Rekolekciju garīgo pavadību veica pr. A.Vasiļevskis un t. pr. S.Ivanovs. Māsa Hanna O.P. vadīja Bībeles stundas, pēc kurām klusumā pārdomājām Dieva Vārdu.Deja un kustība papildināja lūgšanu, pārdomu, klusuma un pārdomu intensitāti.

pirmdiena, 2012. gada 11. jūnijs

Dejas rekolekcijas Sv. Jāzepa klosterī.

Dejas rekolekcijas Sv.Jāzepa klosterī no 19. - 22. jūlijam 2012.
Rekolekcijas vada: m. Diāna Cērmane O.P.
Garīgie vadītāji: pr. A.Vasiļevskis, t. pr. S.Ivanovs O.P.,m.Hanna-Rita Laue O.P.
Sākums: 19.07.plkst.20.00, noslēgums 22.07.plkst.14.00.

Priekšzināšanas dejošanā nav nepieciešamas, bet sagaidām gatavību iekļauties noteiktajā dienas kārtībā,ievērot klusumu un kopt to.
Līdzi jāņem:
  • viegli,klusi un ērti apavi dejošanai, 
  • Sv.Raksti,
  • tiem, kuri nakšņo, ja iespējams - gultasveļa.
Lūdzam pieteikties līdz 17.jūlijam norādot vārdu, uzvārdu,vecumu, konfesionālo piederību(ja ir),koordinātes un nakšņošanas vajadzības, rakstot: noela_op@yahoo.de.Vairāk informācijas, zvanot m.Diānai: 26177063.
Precīza dienu kārtība būs pieejama www.betanija-op.lv no 16.07.

pirmdiena, 2012. gada 21. maijs

Gaidot Svēto Garu...

Balodis?....Sēdēt šeit?

Kiš, kiš!

Labi, labi! Es jau tikai gribēju atpūsties!

pirmdiena, 2012. gada 30. aprīlis

Dominikāņu svētā - Katrīna no Sjēnas.

" Kā kājas nes ķermeni, tā mīlestība nes dvēseli."
Sv.Katrīna no Sjēnas(1347 - 1380)
 
Atsaucoties uz iepriekšējo ziņu:) - kāju treniņš var palīdzēt:)!

ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Vai mūsu katlu māja?:)

  

Vai jaunākie instrumenti Lieldienu Vigilijai?:)
Bet vispār - apbrīnojami!

Kristus ir augšāmcēlies!

Tavs Dievs nav miris. 
Viņš ir dzīvs! Viņš ir dzīvs!

Sirsnīgi sveicieni Lieldienu laikā!

piektdiena, 2012. gada 17. februāris

pirmdiena, 2012. gada 13. februāris

Mīlestības vēstule no Dieva.

Mīlestības vēstule no Dieva.(Liebesbrief von Gott - E-Water).
Skaistu, mīlestības un draudzības pilnu Valentīna dienu!:)

Kāpnes uz debesīm.


" Lūgšana ir kāpnes uz debesīm.
Lūgšana kāpj augšup un Dieva žēlastība kāpj lejup."  
Sv.Augustīns no Hippo.

ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

Saprātīgs cilvēks.

Vienīgais cilvēks,
kurš izturas saprātīgi,
ir mans šuvējs.
Viņš vienmēr no jauna
 nomēra mani, 
kad tiekamies,
kamēr pārējie
vienmēr lieto vecos mērus,
domājot, 
ka tie der arī šodien.
Džordžs Bernards Šovs.

svētdiena, 2012. gada 5. februāris

otrdiena, 2012. gada 17. janvāris

Treniņš.Viss ir treniņa jautājums:).

Nauda līdzcietībai.Kā mēs izlietojam to, kas mums ir un to, kā mums nav.

Šodien atkal snieg!

ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Lūgšana šai dienai.


Mīlošais Dievs,
svētī mūs,
lai mēs sakņotos Tēvā,
uzplauktu Dēlā, 
augtu Svētajā Garā.

Sv.Terēze no Avilas.