svētdiena, 2012. gada 16. septembris

Seko man!

Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Un jautā: “Par ko cilvēki mani uzskata?” "Un Pēteris atbild:  “Tu esi Kristus.” Un - ko tas nozīmē? Jēzum tas nozīmē arī: ciešanas, nāvi pie krusta un augšāmcelšanos. 
Nevar būt! Pēteris ir vīlies, tā viņš nebija iedomājies Mesiju! Mesija nedrīkst ciest!
Jēzus atbild: " .... seko man." Sekot Jēzum nozīmē, iet Jēzus pēdās.Cik bieži gadās, ka darām SAVUS darbus un ejam SAVUS ceļus, un tad.... brīnāmies, kāpēc Jēzus neseko mums.
Bezkompromisu sekošana: atteikties no pasaules, ja tas nepieciešams, lai izglābtu patiesās vērtības, izglābtu dvēseli, Dieva tagadni pasaulē...
Mēs ilgojamies pēc Dieva, gribam būt drosmīgi, bet vienlaicīgi gaidām, ka Dievs pierāda sevi, atbilst mūsu priekšstatiem un vajadzībām, un maina pasauli.
Dievs izvēlas citu ceļu. Dievs iet ceļu, kurš ciešanās un pazemībā izmaina sirdis.Un, tāpat kā Pēterim, arī mums vienmēr ir vajadzīga atgriešanās. Mums jāseko Kristum, nevis jāiet Viņam pa priekšu. Viņš ir tas, kurš zina ceļu.
Pēteris mums saka: tu domā, ka zini īsto veidu, lai kristietība mainītos, bet tas ir Dievs, kurš zina ceļu. Tas ir Kungs, kurš man un tev saka: " Seko man!"
Un ir nepieciešama drosme un pazemība, lai sekotu Jēzum, jo Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība.
Pāvests Benedikts XVI.Nav komentāru: