sestdiena, 2013. gada 19. janvāris

Kontemplācija un deja.

Šodien, 19. janvārī notika pirmā klusuma rekolekciju diena " Kontemplācija un deja".
Vārds „ kontemplācija”  cēlies no latīņu valodas vārds „ contemplare” un nozīmē „ uzlūkot” , „skatīt”. 
Kontemplācijā mēs uzlūkojam un aptveram Dieva darbu sevī un savā dzīvē. 
Kontemplācija nav izdarāma vai izdomājama. Kontemplācija ir tīra Dieva dāvana. 
Un – tomēr – klusumā, vērīgā klātbūtnē un vadībā cilvēks sevi sagatvot un dot iespēju Dievam. 
Paldies visiem rekolekciju dienas dalībniekam!Lai Dievs dāvā vajdzīgās žēlastības un nekavēsimies tām līdzdarboties!
Paldies priesterim Mārim par Sv.Misi, grēksūdzes sakramenta dāvāšanu un mācību!
Paldies māsām par lūgšanu un praktisko atbalstu, un visiem brīvprātīgajiem!
Nākamā kontemplācijas un dejas diena sekos! Gaidiet informāciju!  

Nav komentāru: