trešdiena, 2014. gada 19. marts

Jāzeps - tuvošanās cilvēktapšanas noslēpumam.

Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. 
Mateja 1,20-21
 Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut." 
Mateja 2,13
Kad Hērods bija miris, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un ej uz Israēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības."
Mateja 2,19-20
Mateja Evanģelijā 1,20-21, 2,13 un 2,19-20 lasām par Jāzepu, cilvēku lūgšanā un trim sapņiem.
Jāzepam tiek dots uzdevums. Klusās nakts pārdomās Jāzeps izšķiras ņemt dalību Marijas dzīvē.Šaubu mocīts, nedrošs un apjucis, vienkāršais un klusais vīrs tuvojas cilvēktapšanas noslēpumam.Un viņš pieņem uzdevumu, kurš dzirdams enģeļa vēstī.Viņa nākotne - atteikšanās un pieticība.Bez nomāktības vai aizkaitinājuma, tīrā uzticībā viņš kļūst par kristīga cilvēka paraugu.
Ladislavs Boros"Kārdinājumā. Ievads meditācijā."Herdera grām.1967
Att.: no Henriha II. perikopju grāmatas "Jāzepa sapnis"(pirms 1014)

Nav komentāru: