svētdiena, 2011. gada 1. maijs

Atveriet durvis Jēzum!

Šodien, 1. maijā, Pāvests Jānis Pāvils II.tiek pasludināts par svētīgu. 
Ar vārdiem: "Atveriet durvis Jēzum!" Pāvests iesāka savu Pontifikātu.Viņš saglabāja savu atvērtību Jēzum un cilvēkiem savā dzīvē un arī savā nāvē.

Nav komentāru: