otrdiena, 2016. gada 16. februāris

Vārti,kuri ved plašā telpā.No 19. – 21. februārim 2016 Sv.Jāzepa klosterī, Rīgā notiks otrās gandarīšanas rekolekcijas.
Rekolekcijas veidotas, vadoties no Sv.Hildegardes no Bingenas ieteikumiem.
Sv.Bazīlijs, Baznīctēvs, pirms 1000 gadiem teica:“ Lūgšana un gavēšana ir šauri vārti,kuri ved plašā telpā.“
Šajās rekolekciju dienās izdarīsim pirmo soli – divas gandarīšanas dienas.
Katrs rekolekciju dalībnieks lūgšanu un gavēni veltīs kāda cilvēka vai notikuma nodomā,kas nepieciešams,lai uzsāktu rekolekcijas.Iespējams gandarīt arī par personiskajām kļūdām. Gandarīšana izpaužas atsakoties, lūdzoties un darot labu.
Rekolekciju dienas ieteicams uzsākt ar grēksūdzi(iespēja sestdien,pirms Sv.Mises).
Rekolekcijās paliekam klusumā,apzināmies savas vēlmes un vajadzības un apzināti atsakāmies no tām,atturamies no  ēdiena, lūdzamies izvēlētajā nodomā, lietojot norādītos lūgšanu veidus, strādājam vienkāršus darbus,veltot tos konkrētam nodomam.
Rekolekciju dienu kārtība:
Piektdiena, 19.februāris.
20.00 Krustaceļš Sv.Jāzepa klostera kapelā;
21.00  iepazīšanās, info, iekārtošanās rekolekciju mājā;
22.30 sagatavošanās naktsmieram.
23.00 naktsmiers.


Sestdiena,20.februāris.
6.00 celšanās,vingrinājumi;
7.00 – 7.45 rīta lūgšana gandarītāja nodomā(Sv.Rakstu meditācija,kontemplācija);
8.00  Sv.Mise (pirms Sv.Mises iespējama grēksūdze);
9.00 – 10.00 darbs un Jēzus Vārda lūgšana gandarītāja nodomā;
10.30-11.30 konference un kontemplācija;
12.00 pusdienu tēja un vingrinājumi;
13.00- 14.00 pastaiga;
14.00—15.00 atpūta;
15.00-16.00 darbs un Jēzus Vārda lūgšana gandarītāja  nodomā;
16.30-17.30 konference un kontemplācija;
18.00 vakariņu tēja un vingrinājumi;
19.00 Vissv.Sakramenta Adorācija;
20.00 vakara lūgšana gandarītāja nodomā (Sv.Rakstu meditācija, kontemplācija);
21.00  naktsmiers;

Svētdiena, 21.februāris.
6.00 celšanās,vingrinājumi;
7.00 – 7.45 rīta lūgšana gandarītāja nodomā (Sv.Rakstu meditācija,kontemplācija);
8.00 brokastu tēja, vingrinājumi;
9.00 – 10.00 darbs un Jēzus Vārda lūgšana gandarītāja nodomā;
10.30-11.30 konference un kontemplācija;
12.00 gavēņa zupa un vingrinājumi;
13.00- 14.00 pastaiga vai atpūta;
14.00—15.00 mājas sakārtošana;
15.00-16.30  grupas tikšanās,atskats;
17.00 Vissv.Sakramenta Adorācija;
17.30 Vesperes/ grēksūdzes iespējas;
18.00 Sv.Mise.

Gatavojoties rekolekcijām, lūdzam apzināt un formulēt gandarīšanas nodomu, no nedēļas sākuma lietot vieglu pārtiku un pietiekamu šķidruma daudzumu.
Citi ieteikumi atrodami: www.katolis.lv un www.betanija-op.lv - aktuāli - buklets.

Pieteikties līdz 18.februārim, rakstot meilu: noela_op@yahoo.de, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, draudzes piederību (ja ir) un gandarīšanas nodomu.
Rekolekcijas vada: m.Diāna OP.
Rekolekciju pavadība: m.Hanna – Rita Laue OP,pr.Jānis Meļņikovs SJ.
Tuvāka informācija arī zvanot: 26177063(9-17).

 

Nav komentāru: